Zwarte lijst ingrediënten

We hebben ervoor gekozen om een aantal controversiële stoffen uit onze producten te weren.

Dergelijke stoffen, voornamelijk afkomstig uit de petrochemie, kunnen ook risico's inhouden voor het milieu of de consument (hormoonontregelaars, mogelijke irriterende effecten, gevoelig makend en zelfs kankerverwekkend, enz.)

 • Dierlijke producten of afgeleiden

  In lijn met de duurzaamheidsinitiatieven van Manucurist worden er geen dierlijke producten in de formules en ingrediënten gebruikt. Dierlijke producten dragen aanzienlijk bij aan de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en andere milieuproblemen.

 • Tolueen

  Deze stof wordt beschouwd als een vluchtige organische stof (VOS), draagt bij aan lucht- en plantenvervuiling en kan ademhalingsschade bij de mens veroorzaken. Tolueen is een gevaarlijke chemische stof die vaak wordt gebruikt in verfverdunners, lijm en nagellak.

 • Kamfer

  Een zeer irriterende giftige stof die misselijkheid, duizeligheid en stuiptrekkingen kan veroorzaken. De inname van kamfer kan leiden tot ademhalingsproblemen, een coma en zelfs overlijden.

 • Xyleen

  Deze stof kan irritatie, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Langdurige blootstelling kan schade aan het centrale zenuwstelsel, de lever en de nieren veroorzaken.

 • Trifenylfosfaat

  Trifenylfosfaat wordt vaak gebruikt in vlamvertragers, elektronica en kunststoffen en kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten zoals een verstoorde hormonale werking en ontwikkelingsproblemen. De stof is mogelijk ook kankerverwekkend.

 • Benzofenon

  Benzofenon leidt mogelijk tot een verstoorde hormonale werking en is uiterst giftig voor de organen.

 • Styreen

  Styreen wordt gebruikt in kunststoffen, rubber en isolatiemateriaal. Blootstelling aan deze stof kan irritatie van de ogen, de huid en het ademhalingsstelsel veroorzaken maar ook leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Blootstelling op lange termijn leidt tot een hoger risico op de ontwikkeling van kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen.

 • Monomeren van methylmethacrylaat

  Deze chemicaliën zijn vaak de oorzaak van allergische reacties op gellak. Ze zorgen voor een bestendig en mooi glad laagje maar bestaan uit moleculen die zeer reactief, vluchtig en klein genoeg zijn om de opperhuid binnen te dringen. Vanwege recente bezorgdheid over deze klasse chemicaliën vervangt Manucurist alle monomeren door oligomeren die minder vluchtig, reactief en groter zijn, zodat ze niet door de huidbarrière kunnen.

 • Hydrochinon

  Deze stof blijkt giftig te zijn voor bepaalde organen en irriterend voor de luchtwegen. Er is mogelijk een verband met de huidaandoening ochronose, een aandoening die de huid een grijsblauwe kleur geeft.

 • Ethyl Tosylamide

  Ethyl Tosylamide wordt vaak gebruikt in nagellak als weekmaker om de flexibiliteit en duurzaamheid te verbeteren. Dit ingrediënt is echter in verband gebracht met huidirritatie, lichtgevoeligheid en allergische reacties en ontregelt mogelijk de werking van de hormonen.

 • Ftalaten

  In vele landen gelden er beperkingen voor het gebruik van ftalaten omdat ze in verband worden gebracht met problemen met de voortplanting en de ontwikkeling en mogelijk leiden tot een verstoring van de hormonale werking.