Algemene verkoopvoorwaarden 

Artikel 1. Over ons

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de commerciële website www.manucurist.com die wordt beheerd door de onderneming Manucurist, met sociaal kapitaal van 156 450,00 EUR en hoofdkantoor te rue d'Enghien 19, 75010 Parijs, en ingeschreven in het handels - en vennootschapsregister van PARIJS onder nummer 813 646 429 (hierna, de « Verkoper »), en die producten aanbiedt aan consumenten en kopers (hierna, de « Klant »).

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u deze voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

Het nummer van de klantenservice van de onderneming Manucurist is: 01 43 13 33 50 (prijs van een lokaal gesprek).

Datum van laatste wijziging van de AVV: Maart 2021

Artikel 2. Doel

Deze verkoopvoorwaarden beogen de definitie van de contractuele betrekkingen tussen Manucurist en de koper, en de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankopen via de website www.manucurist.com.

De aankoop van een product via deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór de plaatsing van zijn bestelling.

Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de website www.manucurist.com niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en beperkt is tot een strikt persoonlijk gebruik, en anderzijds dat hij volledig handelingsbekwaam is en zich onder deze algemene verkoopvoorwaarden kan engageren.

De onderneming Manucurist behoudt zich het recht voor deze verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgevingen of om het gebruik van haar website te verbeteren. Daarom gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Definities:

 • « Gebruiker » iedere natuurlijke of rechtspersoon die deze website gebruikt;
 • « Koper of Kopers » de consument die een product heeft besteld op de website;
 • « Bestelling » elke, door de gebruiker geplaatste en geregistreerde bestelling op deze website;
 • « Algemene verkoopvoorwaarden of AVV » deze algemene voorwaarden en voorwaarden voor online verkoop;
 • « Producten » materiële zaken die kunnen worden toegeëigend en die te koop worden aangeboden op deze website;
 • « Site » deze internetsite, d.w.z. www.manucurist.com;
 • « Onderneming » het bedrijf Manucurist, zoals in detail is beschreven in artikel 1 van deze voorwaarden.

Artikel 3. Producten

De aangeboden producten zijn de producten die op de website worden vermeld, binnen de beschikbare voorraad. De onderneming behoudt zich het recht voor het productaanbod te allen tijde te wijzigen. Alle producten worden op de website voorgesteld met een beschrijving van hun belangrijkste technische kenmerken (inhoud, gebruik, samenstelling). De foto's zijn zo getrouw mogelijk maar zijn niet bindend voor de verkoper. De verkoop van de producten op de website www.manucurist.com richt zich op kopers in landen die het binnenbrengen van deze producten op hun grondgebied, ten volle toestaan.

De koper verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de productbepalingen en verbindt zich ertoe de verkoper niet aansprakelijk te stellen onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen.

Artikel 4. Prijs en btw

De prijzen van de producten zijn de prijzen die op de website worden vermeld op de dag van raadpleging door de klant. De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle belastingen. De leveringskosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders vermeld of overeengekomen. De landen van de Europese Gemeenschap worden belast tegen de huidige btw-tarieven. De andere landen zijn vrijgesteld en betalen de heffing bij binnenkomst op hun grondgebied. Het systeem berekent de belastingen volledig automatisch.

Douanerechten

Uw bestelling wordt verzonden vanuit ons atelier in Frankrijk. Op leveringen naar lidstaten van de Europese Unie worden geen douanerechten geheven.
Op leveringen naar het Verenigd-Koninkrijk worden geen douanerechten geheven als het bedrag van je bestelling lager is dan £ 135.
Buiten deze landen is het mogelijk dat de douaneautoriteiten van het land van bestemming douanerechten heffen. De kosten kunnen verschillen afhankelijk van het land.

Artikel 5. Bestelprocedure

De gebruiker kan een bestelling plaatsen in zes stappen:

 • Stap 1. Maak uw klantenaccount aan, of voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 • Stap 2. Voeg het of de geselecteerde product(en) toe aan uw winkelmandje. U kunt de inhoud van uw winkelmandje te allen tijde wijzigen of valideren.
 • Stap 3. Controleer de inhoud van uw winkelmandje en valideer.
 • Stap 4. Ga naar uw account om de gegevens die nodig zijn voor de levering te bevestigen of aan te vullen. Als u nog geen account hebt op de website, moet u een klantenaccount aanmaken en de vereiste identiteitsgegevens invullen.
 • Stap 5. Op de pagina met het besteloverzicht moet u de algemene verkoopvoorwaarden van de website uitdrukkelijk aanvaarden.
 • Stap 6. Tot slot wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligde online betaalsite om de betaling te valideren. De definitieve aanvaarding door de klant wordt gematerialiseerd door de validatie van zijn bankgegevens (bankkaartnummer, vervaldatum en CVC-code). De plaatsing van een bestelling door de klant impliceert diens onvoorwaardelijke en volledige instemming met deze algemene verkoopvoorwaarden.

Bevestiging van de bestelling:
Zodra de bestelling is doorgegeven, ontvangt u per omgaande een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. Deze e-mail bevat de registratie van uw bestelling, de gegevens van de bestelde artikelen, uw persoonsgegevens inclusief adres en de wijze van levering. We accepteren geen bestelling onder rembours en geen betaling per postwissel.

Opvolging van de bestellingen:
Ga naar « Mijn account » in de online catalogus om de verwerking van uw bestelling op te volgen. Zodra u bent ingelogd kunt u de status van uw bestellingen raadplegen.

 • « Betaling geaccepteerd »: uw bestelling is geregistreerd op onze server, maar is nog niet verwerkt.
 • « In behandeling »: uw bestelling wordt verwerkt in onze lokalen.
 • « In behandeling genomen door de post »: Uw bestelling werd net in behandeling genomen door de postdienst of Chronopost.

Archivering van de bestellingen:
Het winkelmandje van de klant wordt gearchiveerd en gedurende 30 dagen bewaard voor toekomstige bestellingen, zelfs als de internetverbinding wordt onderbroken. Overeenkomstig artikel L.134-2 van het consumentenwetboek, worden de gegevens van de bestelling gedurende tien jaar gearchiveerd op een beveiligde server. Er worden echter geen creditcardnummers bijgehouden. De klant aanvaardt dat de orderbevestiging wordt beschouwd als bewijs van de contractuele relatie tussen de partijen.

Artikel 6. Beveiligde betaling

MANUCURIST heeft een veilig betalingssysteem ingevoerd voor aankopen in de webwinkel www.manucurist.com.

De klant kan kiezen uit verschillende betaalmiddelen:

 • Bankkaart: 
  Visa, Master Card, bankkaart. Op het moment van de bestelling worden alle bankkaartnummers door de software versleuteld met 128-bit-encryptie. Bestellingen met levering buiten continentaal Frankrijk moeten worden betaald met de kaart. Beveiligde betaling.
 • PayPal:
  Uw betalingen worden rechtstreeks op de website van PayPal uitgevoerd, op beveiligde pagina's met SSL (Secure Socket Layer). www.manucurist.com heeft geen toegang tot uw bankgegevens.

Artikel 7. Levertijd en verzendkosten

Wanneer het pakket in behandeling wordt genomen, ontvangt de klant een bevestigingsmail met het volgnummer van het pakket. De verzendkosten worden automatisch berekend aan het einde van uw bestelling, en zijn afhankelijk van de plaats van levering.

 • Levering FRANKRIJK, MONACO:
  • Standaard levering - € 6,40
   Met Colissimo in 4 tot 6 werkdagen. Gratis levering vanaf € 39
  • Chronopost 24 u. - € 12,40
   Bestellingen die vóór 11.00 u. (elf uur) worden geplaatst, worden nog dezelfde dag door Chronopost verwerkt en verzonden, en worden de volgende dag vóór 13.00 u. geleverd (met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen). Bestellingen die na 11.00 u. worden gevalideerd, worden de volgende dag verzonden en binnen 24 uur geleverd.
 • Levering Franse overzeese gebieden:
  • Standaard levering - € 25
   Met Colissimo in 5 tot 10 werkdagen. Gratis levering vanaf € 79
 • Levering EUROPA:
  • Standaard levering - vanaf € 6,40
   Levering in 6 tot 8 werkdagen. Gratis levering vanaf € 79
 • Levering ZWITSERLAND / BULGARIJE / MALTA / KROATIË / NOORWEGEN / ROEMENIË:
  • Standaard levering - € 9 
   Levering in 6 tot 8 werkdagen. Gratis levering vanaf € 79
 • Levering REST VAN DE WERELD:
  • Standaard levering - € 25
   Levering in 6 tot 10 werkdagen. Gratis levering vanaf € 79

De leveringstermijn houdt geen rekening met de voorbereidingstijd. Het is dus mogelijk dat je je bestelling enkele dagen later ontvangt.
Bovendien vallen de leveringstermijnen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de vervoerders en kan Manucurist in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De onderneming Manucurist behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, inclusief kosten en lasten.

Artikel 9. Afwijking in de levering

Op het moment van de levering van de bestelling moet de klant de conformiteit en de staat van zijn bestelling controleren, en eventuele reserves met betrekking tot de zichtbare gebreken (ontbrekend product, beschadigd pakket) doorgeven.

De goederen worden vervoerd onder de verantwoordelijkheid van de klant. De klant dient de levering te weigeren als het pakket gebreken vertoont of als de beschadigde verpakking op de totale of gedeeltelijke vernietiging van de goederen of een geval van diefstal wijst. Hij heeft 48 uur de tijd om de vervoerder en de klantenservice op de hoogte te brengen. Bij het verzoek tot schadevergoeding moeten foto's van de buitenkant van het pakket en van het of de beschadigde product(en) worden gevoegd.

In geval van terugzending van een beschadigd pakket door La Poste, zal de klant kosteloos een nieuwe bestelling ontvangen.

Na ontvangst van het pakket heeft de klant 48 uur de tijd om eventuele fouten, afwijkingen of gebreken met betrekking tot de ontvangen artikelen per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan te geven. De telefoondienst 01 43 13 33 50 behandelt geen logistieke problemen. U moet een e-mail sturen via ons contactformulier met het voorwerp van uw klacht en uw online bestelnummer.

Als het pakket wordt teruggestuurd omdat je het niet binnen 14 dagen bent komen ophalen in het postkantoor of het afhaalpunt, zullen we € 10 inhouden op de terugbetaling van je bestelling. Het terugbetaalde bedrag is het oorspronkelijke bedrag van je bestelling min de verwerkingskosten van de bestelling, nl. € 10.

Artikel 10. Herroeping

Krachtens artikel L121-20 van het consumentenwetboek beschikt de koper over een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en het product zonder sancties aan de verkoper te retourneren voor terugbetaling. Enkel de retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Als u een product wilt retourneren moet u de klantenservice contacteren en op de hoogte brengen van de gewenste retournering voordat u het pakket op uw eigen kosten opstuurt.

Retourneren is alleen toegestaan als het product niet is geopend of gebruikt, en in dezelfde staat verkeert als bij ontvangst. De artikelen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, vergezeld van de nodige bewijsstukken. Geretourneerde artikelen die onvolledig zijn of door de gebruiker werden beschadigd, vernield of bevuild, worden niet teruggenomen. Ze worden op uw kosten weer naar u teruggestuurd.

Als de geretourneerde artikelen conform zijn, worden alle kosten vergoed, met uitzondering van de door de consument gekozen, extra leveringskosten.

Voeg bij uw zending:

 • een kopie van de factuur,
 • het correct verpakte, defecte product of artikel,
 • het naar behoren ingevulde en ondertekende retourformulier.

Stuur de producten die u wilt retourneren naar het volgende adres:

Manucurist 1ste verdieping
19 rue d’Enghien
75010 Parijs

Terugbetaling:

a. Als de klant zijn bestelling al heeft ontvangen:
In geval van herroeping zal MANUCURIST alle, voor de bestelling ontvangen bedragen, inclusief de leveringskosten, kosteloos terugbetalen binnen 8 dagen na het verzoek van de klant. MANUCURIST behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot de daadwerkelijke ontvangst van de producten die de klant op eigen kosten heeft geretourneerd. De terugbetaling wordt gecrediteerd op de bankrekening van de houder van de bankkaart waarmee de bestelling werd betaald, of bijgeschreven op het PAYPAL-account van de klant als de bestelling via PAYPAL is betaald.

b. Als de bestelling nog niet is verzonden:
In geval van herroeping door de klant zal MANUCURIST alle, voor de bestelling ontvangen betalingen onverwijld en in elk geval binnen 8 dagen na het verzoek van de klant terugbetalen. 
In geval van gedeeltelijke retournering van de bestelde producten of als de klant een verkeerd leveringsadres heeft opgegeven, worden de initiële leveringskosten niet terugbetaald.

c. In het geval van een speciale aanbieding:
De klant kan van tijdelijke, speciale aanbiedingen op de website of gratis levering profiteren, en zo van een korting genieten. Indien de klant slechts een deel van de artikelen retourneert die hem recht hebben gegeven op de speciale aanbieding, wordt er een bedrag terugbetaald dat gelijk is aan de prijs van het geretourneerde product, verminderd met de aanvankelijk toegepaste korting waarop de klant geen aanspraak meer kan maken.
De klant kan ook een cadeau hebben gekregen bij aankoop van één of meerdere producten. Indien de klant dit product of een deel van deze producten retourneert, moet hij ook het ontvangen cadeau terugsturen.

Artikel 11. Garantie

Overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen inzake de conformiteit van de goederen met de overeenkomst, moeten de verborgen gebreken worden DOORGEGEVEN (zie bijlage bij deze voorwaarden, klik hier). In geval van non-conformiteit van een verkocht product, mag het worden geretourneerd naar Manucurist. De onderneming zal het terugnemen, omruilen of terugbetalen binnen een termijn van maximaal twee jaar vanaf de levering van de goederen. De onderneming zal ook de retourkosten volledig terugbetalen op vertoon van bewijsstukken.

Alle retour- en terugbetalingsaanvragen moeten per post naar het volgende adres worden gestuurd: Manucurist 19 rue d'Enghien 75010. U kunt tevens telefonisch contact opnemen met de klantenservice op het nummer: 01 43 13 33 50 (prijs van een lokaal gesprek) of op de "contacteer ons" pagina.

De koper kan besluiten aanspraak te maken op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte product volgens artikel 1641 van het burgerlijk wetboek. In dit geval kan hij kiezen tussen de annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

De terugbetaling van de niet-conforme producten of de producten met gebreken wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd en in elk geval binnen de veertien (14) dagen nadat de verkoper de niet-conformiteit of het verborgen gebrek heeft vastgesteld. De terugbetaling wordt gecrediteerd op de bankrekening van de klant, of bijgeschreven op zijn PayPal-account.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de klant, of in geval van normale slijtage van het product, een ongeval of overmacht.

De garantie van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van niet-conforme producten of producten met gebreken. De vervanging van de producten verlengt de duur van de garantie niet.

Producten die door de koper zijn aangepast, gerepareerd, gemonteerd of toegevoegd, zijn uitgesloten van de garantie De garantie is niet van toepassing op zichtbare gebreken. De garantie geldt niet voor producten die beschadigd zijn tijdens het transport of als gevolg van verkeerd gebruik.


Uitvoering van de garantie:
Als de koper wil optreden onder de wettelijke garantie van overeenstemming:

 • Beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;
 • Kan hij kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen met inachtneming van de in artikel L217-9 van het consumentenwetboek vastgestelde kostenvoorwaarden;
 • Is hij, tot zes maanden na levering van de goedereden, vrijgesteld van de eis hun niet-overeenstemming aan te tonen. Deze termijn werd met ingang van 18 maart 2016 verlengd tot vierentwintig maanden, behalve voor tweedehands goederen.

De wettelijke garantie van overeenstemming geldt ongeacht de eventueel overeengekomen commerciële garantie. De klant kan besluiten aanspraak te maken op de garantie tegen verborgen gebreken van het product volgens artikel 1641 van het burgerlijk wetboek; in dit geval kan hij kiezen tussen de annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 12. Verantwoordelijkheid

De onderneming Manucurist is, in het kader van verkopen op afstand, alleen gebonden aan een inspanningsverbintenis. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ten gevolge van het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, dienstonderbrekingen of andere, onbedoelde problemen.

Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek inzake de minnelijke schikking van geschillen is Manucurist aangesloten bij de bemiddelingsdienst voor e-commerce van de FEVAD (Franse Federatie voor e-commerce en verkoop op afstand), waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie – 75008 Parijs – http://www.mediateurfevad.fr. Na een voorafgaand schriftelijk verzoek van de consument aan Manucurist kan de bemiddelingsdienst voor elk onopgelost geschil ingeschakeld worden. Klik hier om te weten te komen hoe u met de Ombudsman contact kunt opnemen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming Manucurist. De gebruiker is niet gemachtigd om de foto's, logo's, afbeeldingen en teksten van de site geheel of gedeeltelijk, voor enig doel te reproduceren, te exploiteren of te gebruiken.

Artikel 14. Persoonsgegevens

De onderneming Manucurist verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid te beschermen van de informatie die de koper heeft verstrekt voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle persoonsgegevens zijn onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en Europese verordening 2016/679. In die zin heeft de internetgebruiker recht op toegang tot en correctie en verwijdering van zijn gegevens. Hij kan zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen via ons contactformulier.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Bijlage

Bepalingen inzake wettelijke garanties
Artikel L. 211-5 van het consumentenwetboek: « Om conform de overeenkomst te zijn, moeten de goederen:
1/Geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze gewoonlijk worden gebruikt en, in voorkomend geval: -in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan, en de eigenschappen bezitten van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond; - de kwaliteit bieden die de koper redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, gedane mededelingen met name in reclame of etikettering;
2/Of de kenmerken vertonen die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld, of geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper heeft medegedeeld en welke de verkoper heeft aanvaard. »

Artikel L. 217-4 van het consumentenwetboek: « De verkoper levert goederen af die in overeenstemming zijn met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat op het ogenblik van de levering bestaat.
 Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat ontstaat door de verpakking of het gevolg is van een niet-correcte installatie indien de installatie deel uitmaakt van de overeenkomst of de goederen onder de verantwoordelijkheid van de handelaar zijn geïnstalleerd. »

Artikel L. 217-9 van het consumentenwetboek: « In geval van niet-overeenstemming, kan de koper kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen.
 De verkoper heeft echter het recht om de door de koper verlangde vorm van genoegdoening te weigeren indien deze voor hem kosten zou meebrengen die, vergeleken met de waarde van het goed en gelet op de ernst van het gebrek onredelijk zijn. Hij is dan verplicht om door te gaan, tenzij dit onmogelijk is, volgens een niet door de koper gekozen methode. »

Artikel L. 217-12 van het consumentenwetboek: « Elke actie als gevolg van een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen. »

Artikel L. 217-16 van het consumentenwetboek: « Indien de koper, gedurende de looptijd van de commerciële garantie die aan hem is verleend bij de aankoop of het herstel van een roerend goed, de verkoper om een door de garantie gedekte herstelling verzoekt, wordt een periode van minstens zeven dagen toegevoegd aan de resterende garantieperiode. Deze periode loopt vanaf de aanvraag tot tussenkomst van de koper of de terbeschikkingstelling voor herstelling van het goed in kwestie, als deze terbeschikkingstelling na de aanvraag tot tussenkomst valt. »

Artikel 1641 van het burgerlijk wetboek: « De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. »

Artikel 1643 van het burgerlijk wetboek: « Hij moet instaan voor de verborgen gebreken, zelfs wanneer hij die niet gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot geen vrijwaring zal zijn gehouden. »

Artikel 1644 van het burgerlijk wetboek: « In het geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald. »

Artikel 1648, lid 1, van het burgerlijk wetboek: « De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet binnen twee jaar na de vaststelling van het gebrek, door de koper worden ingesteld. »