Conseils

Ledlamp of UV-lamp: wat is het verschil?

4 min à lire

UV- en Led-manicurelampen hebben dezelfde werking: het drogen van nagelproducten. Maar velen van jullie stellen ons de volgende vraag: wat is het verschil tussen deze 2 lampentypes? Dat leggen we je graag uit.

Manicure: waartoe dienen UV?

Als u fan bent van lang houdbare manicure, semipermanent gel of kunstnagels, hebt u waarschijnlijk al drooglampen gebruikt.
Deze lampen zenden UV uit waarmee gel, lijm of nagellak katalyseert, dat wil zeggen dat onder invloed van licht, de moleculen in deze producten zich samenvoegen en een plastic film vormen (een zogenaamd polymeernetwerk) dat de lak een geleffect geeft, resistenter maakt en zorgt voor een langdurig resultaat.

Er zijn tegenwoordig twee types drooglampen met een vermogen en werkingswijze die min of meer geschikt zijn voor verschillende types gebruikte gel en nagellak.

 En dus? Ledlampen of UV-lampen, wat is het verschil?

Verkeerde termen

Eerst een paar definities. De term “LED” verwijst naar een apparaat dat bestaat uit 'light emittent diodes', d.w.z. diodes die licht uitstralen. Een ledlamp is dus een lamp met verschillende lichtuitstralende diodes.

De term “UV” verwijst naar een type ultraviolette stralen die niet zichtbaar zijn voor het menselijke oog en die een golflengte hebben tussen 100 nm en 400 nm.

Dit betekent dat het vergelijken van een “UV-lamp” met een “Ledlamp” niet reëel is. De twee termen zijn niet tegenstrijdig omdat we heel goed een ledlamp kunnen hebben die UV-stralen uitzendt.

Incandescentie versus elektroluminescentie

De kunstmatige lichtstraling die geproduceerd wordt op basis van elektrische energie kan volgens twee principes tot stand komen: incandescentie en elektroluminescentie.

Er kunnen dus meerdere types lampen die UV afgeven worden gebruikt voor het drogen van semipermanente nagellak en het verschil zit voornamelijk in de werkingswijze.

De zogenaamde incandescentielampen die we gewoonlijke “UV-lampen” noemen, maken gebruik van fluorescerende buizen. Deze lampen gebruiken over het algemeen meer energie, geven meer warmte af en kunnen een langere blootstellingstijd vereisen voor het drogen van semipermanente gel.

Ledlampen zijn elektroluminescerend en zogenaamd “koud”. Ze verbruiken over het algemeen minder energie en geven weinig warmte af met een blootstellingstijd die over het algemeen korter is.

 

Een kwestie van golflengte.

Een andere parameter waarmee de drooglampen van elkaar onderscheiden kunnen worden is het golflengtebereik waarbinnen de lampen licht afgeven.

Zoals gezegd wordt ultraviolet licht meestal afgegeven op golflengtes tussen 100 en 400 nm. Maar de gels katalyseren niet allemaal op dezelfde golflengte. Bepaalde semipermanente gels polymeriseren rond 350 nm, andere zoals de LED Green Flash nagellak bijvoorbeeld, hebben een hogere golflengte nodig voor een optimale polymerisatie.

De ledlampen die bij Manucurist worden gebruikt geven licht af tussen 370 nm en 400 nm.

Een kwestie van vermogen en blootstellingstijd.

De andere duidelijke verschillen tussen de verschillende drooglampen betreffen het vermogen en blootstellingstijd die nodig is voor correcte droging van de gels. Opnieuw hebben bepaalde gels lampen met een hoger vermogen en een langere blootstellingstijd nodig om correct te drogen.

Zijn UV gevaarlijk?

We weten al lang dat blootstelling aan de zon risico's met zich meebrengt en dat dit te wijten is aan de UV die uitgezonden worden Frequente en langdurige blootstelling aan UV, met name aan UVA, kan zonnebrand, vroegtijdige veroudering, allergieën en in de meest extreme gevallen huidkanker veroorzaken. Daarom wordt het aanbrengen van zonnecrème aanbevolen vóór elke blootsteling.

 

De UV- en ledlampen die bij manicure worden gebruikt geven ook UVA af, ook al zijn deze anders dan die van de zon en worden deze meer lokaal verspreid bij manicuresessies.

Het UVA-blootstellingspercentage tijdens manicuresessies varieert afhankelijk van het type lamp dat wordt gebruikt, het vermogen en de blootstellingsduur.

In een recent communiqué geeft de Académie de médecine française enkele aanbevelingen inzake UVA afkomstig van lampen die gebruikt worden voor het drogen van semipermanente nagellak en raadt aan om in afwachting van aanvullend onderzoek het voorzorgsbeginsel toe te passen en in geval van frequente blootstelling zonnecrème aan te brengen vóór elke manicuresessie.

Deze communicatie en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen werden gegeven naar aanleiding van met name een recent laboratoriumonderzoek met cellen (waaronder menselijke cellen) die bij hoge doses herhaaldelijk en zeer lang, 20 tot 40 minuten per dag, werden blootgesteld aan lampen met een zeer hoog vermogen (48 watt, 54 watt). De Academie wijst met name op de potentieel cumulatieve effecten van blootstelling aan UVA in de tijd. Er wordt tevens verwezen naar 3 gevallen van kanker die beschreven zijn in de Verenigde Staten uit 224 geanalyseerde onderzoeken, betreffende personen die gedurende meerdere jaren zeer frequent semipermanente lak aanbrachten, waaronder een patiënte die fotosensibiliserende geneesmiddelen gebruikt.

 

In afwachting van aanvullend onderzoek raadt de Académie de médecine dus aan het voorzorgsbeginsel toe te passen in geval van frequente blootstelling en zonnecrème aan te brengen vóór elke manicuresessie.

Geen paniek.

Ten eerste omdat door deze aanbevelingen te volgen en de droogtijd te respecteren, u natuurlijk door kunt gaan met het veilig gebruiken van onze ledlampen voor uw Green Flash manicure.

Vervolgens omdat bij Manucurist het vermogen van de lampen niet hoger is dan 36 watt en de blootstellingstijd varieert van 5 minuten (voor onze lampen van 36 watt) tot 9 minuten (voor onze lampen van 24 watt) per sessie, hetgeen beduidend lager is dan de in het laboratorium gebruikte doses en het vermogen van de lampen die vermeld worden in de genoemde onderzoeken. Het blootstellingspercentage onder de lamp is dus laag bij dergelijk gebruik.

Hebt u vragen? Stuur ons een privébericht op Instagram @manucurist.

Om uw Green Flash kit te shoppen, kunt u hier terecht !